Stowarzyszenie Reaktor B7 na 2020


        Najwyższy czas zasygnalizować, gdzie i kiedy można spodziewać się naszej aktywności w roku 2020. Nasze plany opieramy na trzech priorytetach, które uchwaliliśmy na początku funkcjonowania Stowarzyszenia. Założyliśmy sobie, że będziemy zajmować się nimi przez kolejne cztery lata, czyli tyle ile według naszego statutu trwa kadencja prezesa naszego Stowarzyszenia. Chcielibyśmy też przy tej okazji byście zrozumieli, że jesteśmy osobami, których miłość do Bochni jest nieograniczona, natomiast działania na rzecz rozwoju naszego miasta ogranicza ilość czasu i funduszy, które możemy wygospodarować z naszego codziennego grafiku i domowego budżetu. Dlatego też kierowani zamiarem długofalowego działania, uznajemy prymat spokojnych i konsekwentnych akcji nad gwałtownymi reakcjami. A oto co znajduje się w programie:

 

Projekt Morfoza – aby Bochnia była piękna
W tym priorytecie skupiamy się na tym jak Bochnia ma wyglądać. Dlatego też zajmujemy się wdrażaniem Uchwały Krajobrazowej, funkcjonowaniem historii w przestrzeni publicznej i coraz częściej w naszych działaniach do głosu dochodzi nasza słabość do przewagi zieleni nad betonem. W związku z tym w 2020 r. można spodziewać się naszych działań mających na celu przywrócenie dynamiki wokół porządkowania nośników reklamowych. Chodzi zarówno o upowszechnianie już dostępnych rozwiązań, jak i próbę uchwycenia mierzalnych parametrów, które posłużą do oceny postępów w tej dziedzinie. A gdy uda się stworzyć taki benchmark, będziemy chcieli go wprowadzić do „Raportu o stanie gminy” jako podstawy do oceny funkcjonowania samorządu. Możecie oczekiwać również kolejnych projektów BO, które na wzór projektu „Pod kryształem”, będą próbą zwiększenia estetyki i funkcjonalności naszego miasta.
Ten priorytet koordynuje Leszek Stabrawa.

 

zaGOZpodarujmy Bochnię – aby Bochnia była czysta i energooszczędna
 Jak bardzo ten temat jest palący, pokazują wydarzenia ostatnich miesięcy nie tylko na terenie naszego miasta. Coraz mocniej doskwiera problem gospodarki odpadami i rosnących kosztów energii dla funkcjonowania miasta. Tym tematem zajmujemy się już od roku 2016, a projekty takie jak Bochnia Future, zaGOZpodarujmy osiedla czy „Ćwiczenia z patrzenia – energia z zieleni” są próbą bodźcowania do zmian w myśleniu i działaniu. W tym roku mamy zamiar jeszcze mocniej poszukiwać sposobów zagospodarowania rosnącej ilości odpadów. Liczymy, że przyczynimy się do lepszych zapisów w regulaminie porządkowym Bochni, i tym samym korzystniejszej umowie na odbiór odpadów dla naszego miasta. Również w tym wypadku w „Raporcie o stanie gminy” upatrujemy szansę na dokładniejsze informacje jako podstawy dla kompleksowych rozwiązań w dziedzinie gospodarki komunalnej. Pracujemy nad OIU dotyczącą próby ograniczenia strumienia odpadów i lepszego zagospodarowania na poziomie osiedli.
Ten priorytet koordynuje Wojciech Woźniczka.

 

Pakiet obywatelski – aby Bochnia była inspirująca.
Posługiwanie się Budżetem Obywatelskim, petycją czy Obywatelską Inicjatywą Uchwałodawczą coraz częściej nazywamy pakietem „dwudziestego drugiego radnego”. Monitorujemy regulacje tych instrumentów, aby jak największa liczba mieszkańców mogła działać na rzecz rozwoju Bochni. Nasza wiara w demokrację jako angażowanie się świadomych obywateli w życie społeczne, każe nam szukać sposobów na jak najlepszą informację dla jak najszerszej liczby mieszkańców. Stąd inicjatywa transmisji komisji stałych przy Radzie Miasta. W tym roku wrócimy do tego tematu. Natomiast dużą szansę na lepsze zrozumienie funkcjonowania Bochni upatrujemy w tworzeniu założeń do „Raportu o stanie gminy”. Jesteśmy przekonani, że odpowiednia konstrukcja Raportu w połączeniu z pracą ekspertów, pozwolą nie tylko na precyzyjne zdiagnozowanie problemów, ale i na znalezienie właściwych rozwiązań.
Ten priorytet koordynuje Paweł Bieniek.

W każdym z tych projektów, prócz działań formalnych, można spodziewać się również spotkań i publicystyki mającej gromadzić wiedzę z danej dziedziny i poszukiwać sposobów na progres. Zachęcamy do wspierania naszych działań i śledzenia naszych mediów społecznościowych. Oby to był jak najlepszy rok dla naszego miasta, a tym samym dla nas wszystkich.