Kontakt


[email protected]


KWW Reaktor B7 Inspirujemy Zmiany
ul. Brzeźnicka 55D
32-700 Bochnia

Możesz nas wesprzeć dokonując wpłat na rachunek komitetu:
Komitet Wyborczy Wyborców Reaktor B7 Inspirujemy Zmiany
KBS o/ Bochnia
88 8591 0007 0080 0292 6504 0001
Tytuł wpłaty : Darowizna na rzecz KWW Reaktor B7

KWW Reaktor B7 Inspirujemy Zmiany na dzień 05 IV 2024 r. :
1) nie zaciągał kredytów,
2) nie otrzymał wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Niniejsze oświadczenie będzie aktualizowane co 7 dni.