Działalność Reaktora w styczniu 2023


Rozpoczynają się lutowe komisje problemowe, my tymczasem mamy dla was małe podsumowanie stycznia, który był dla nas niezwykle intensywnym miesiącem. Oczywiście wiodącym tematem były Planty Salinarne, jednak mieliśmy dużo więcej pracy. 

Nasi członkowie pojawili się na aż 5 Komisjach oraz na sesji Rady Miasta!
A co tam się działo?

Sesja Rady Miasta — najważniejszym punktem była dyskusja o plantach, w której krótko przedstawiliśmy swoje stanowisko (pełna treść stanowiska).

Podczas sesji nastąpiło również przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2022-2030. Zgłaszaliśmy do tego dokumentu wiele własnych uwag. Wśród tych, które zostały uwzględnione, wymienić można m.in. mapę ciepłowniczą i energetyczną miasta.

Komisja Prawa i Spraw Obywatelskich — cały czas monitorujemy zmiany w regulaminie Budżetu Obywatelskiego, zgłaszając również swoje postulaty. Najważniejszy z nich to przywrócenie 1% budżetu miasta na BO, oprócz tego sugerujemy najpierw rozpatrywanie projektów osiedlowych, a dopiero później budżetu ogólnomiejskiego (dzięki czemu niewykorzystane środki na osiedlach zasilałyby budżet ogólnomiejski, wspierając większe projekty) oraz stworzenie poglądowego cennika inwestycji (np. budowy chodnika czy instalacji lampy).

Komisja Rewizyjna — pojawiły się informacje o realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego.

Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów — odbyła się dyskusja odnośnie kosztów utrzymania zieleni miejskiej oraz gospodarki odpadami. 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska — padły informacje o planach inwestycyjnych na rok 2023.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji — rozpatrywane były petycje dotyczące Plant oraz basenu. Niestety byliśmy jedynymi przedstawicielami NGO będącymi na sali.

W lutym nie zwalniamy i szykujemy się na kolejną intensywną końcówkę miesiąca 🙂