Program


Program oparty jest o 8 lat doświadczeń Stowarzyszenia Reaktor B7, coroczne Raporty o Stanie Gminy oraz plan działania zawarty w Strategii Miasta do roku 2030. Współtworzyliśmy zarówno raporty o Stanie Gminy, jak i Strategię Miasta. Chcemy w nim skupić się na trzech obszarach dotyczących energooszczędności, funkcjonalności i atrakcyjności.

Bochnia Energooszczędna 

Celem jest ograniczenie kosztów funkcjonowania samorządu, jak i stworzenie szanse na tańsze i lepszej jakości usługi publiczne dla mieszkańców. 

 • poprawa efektywności energetycznej budynków miejskich i obniżenie kosztów funkcjonowania poprzez termomodernizację, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymianę źródeł oświetlenia,
 • kompleksowa termodernizacja basenu (ocieplenie budynku, montaż pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych) mająca na celu obniżenie kosztów funkcjonowania i zwiększenie komfortu korzystania z pływalni
 • modernizacja miejskiego ciepłownictwa + kogeneracja (zmniejszenie strat ciepła w sieci ciepłowniczej); rozbudowa MPEC o nowe źródło energii — biogazownię; zwiększenie liczby nowych odbiorców
 • modernizacja oświetlenia ulicznego, przeniesienie sterowania oświetleniem w gestię miasta; poprawa jakości i obniżenie kosztów użytkowania
 • nowoczesna gospodarka odpadami — budowa altan półpodziemnych na miejskich osiedlach z czujnikami napełnienia w celu optymalizacji liczby przejazdów śmieciarek i wsparcia poziomu recyklingu; wspieranie zagospodarowania zielonych odpadów za pomocą biogazowni 

Bochnia Funkcjonalna

Chcemy ograniczyć czas, jaki mieszkańcy muszą poświęcać, móc załatwić codzienne sprawy. Wsparcie ze strony Funkcjonalnego Miasta jest decydujące dla jakości życia mieszkańców.

 • wielopoziomowy parking przy placu Floris na ok. 300 miejsc wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Floris i Kościuszki, 
 • reorganizacja komunikacji zbiorowej — dostosowanie rozkładów jazdy do rozkładu jazdy pociągów, Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej i szkolnych planów zajęć; czytelny rozkład jazdy dostępny w internecie z możliwością kupowania biletów online
 • Bochnia przyjazna dla ludzi ze szczególnymi potrzebami — dostosowanie przestrzeni publicznej dla łatwiejszego poruszania się i pełnej dostępności obiektów użyteczności publicznej
 • inwestycje w infrastrukturę drogową — zakup nowoczesnego sprzętu do szybkiego naprawiania dziur technologią na ciepło; regularnie oczyszczanie dróg, chodników i przystanków; wymiana wiat przystankowych
 • systemowe zarządzanie zielenią — powiększanie terenów zielonych, regularne przeglądy jakości drzewostanu, organizacja ogrodów społecznych, gdzie mieszkańcy decydują o zieleni 

Bochnia Inspirująca

Zaoszczędzone środki finansowe z obszaru pierwszego i czas mieszkańców z obszaru drugiego chcemy ukierunkować na rozwój energii społecznej. 

 • oś sportu i rekreacji — realizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Chodenicach — boisko piłkarskie spełniające wymogi profesjonalnego uprawiania sportu wraz z zapleczem, korty tenisowe oraz infrastruktura rekreacyjna, taka jak pumptrack, miasteczko rowerowe, wodne place zabaw oraz psi wybieg — stworzenie miejsca, w którym rodziny mogą spędzić cały dzień, 
 • oś kultury — biblioteka/szkoła muzyczna II stopnia — kompleks budynków kulturalnych i bibliotecznych na terenach przylegających do MDK, Zamku Żupnego i w budynku przedszkola nr 4; stworzenie amfiteatru miejskiego na placu Okulickiego
 • zwiększenie środków na sport i kulturę — wsparcie społeczeństwa lokalnego, które podejmuje inicjatywy budujące kapitał społeczny miasta
 • rozwój Budżetu Obywatelskiego — powrót 1% z budżetu miasta, nacisk na pełne wykonanie zwycięskich projektów, efektywne promowanie budżetu obywatelskiego
 • promowanie miasta nie tylko jako atrakcja turystyczno-poznawcza, ale i rekreacyjna; ścisła współpraca miasta z Kopalnią przy organizacji codziennego ruchu turystycznego, jak i wydarzeń promocyjnych; tworzenie i wspieranie wydarzeń muzycznych i sportowych przyciągających turystów do miasta