Kandydaci


Okręg 1

os. Śródmieście-Campi, os. Słoneczne, os. Murowianka

1. Luiza Sawicka Hofstede

Wiek: 44

Wykształcenie: Dziennikarstwo oraz Teatrologia (UMCS Lublin), Zarządzanie Kulturą w wymiarze europejskim (Akademia Muzyczna Kraków), Historia Sztuki (Uniwersytet Gdański – aktualnie). Absolwentka kursów menedżerskich Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności (PROMENGO).

Zawód: przedsiębiorczyni, menedżerka NGO

Chciałabym żyć w mieście otwartym na turystykę, kulturalnie atrakcyjnym i sportowo ambitnym. Ważne jest także sieciowanie organizacji pozarządowych w kwestii inicjatyw oddolnych, aktualnie niedocenianych i marginalizowanych. 

2. Maksymilian Kobiela

Wiek 40 lat

Wykształcenie – Architektura i Urbanistyka na Politechnice Krakowskiej

Zawód: architekt, współwłaściciel biura Koarchitekci, właściciel phormy.com

Co chce zmienić w Bochni: Miasto powinno wykorzystać swój potencjał by stworzyć jego mieszkańcom możliwość rozwoju i rekreacji. Chce mieć wpływ na miejską przestrzeń i wprowadzić w Bochni nową energię. 

3. Szymon Knap

Wiek: 22

Wykształcenie: Technik ekonomista, student prawa na UJ

Zawód: Ekonomista, instruktor sportów walki Ju-Jitsu

Misja:

Zależy mi na budowaniu stałego kontaktu z mieszkańcami, prowadząc rozmowy i konsultacje w sprawach dotyczących wszelkich projektów. Moją ambicją jest realizacja wszystkich wartościowych pomysłów, takich jak budowa parkingów, boisk sportowych, małych parków w okolicy terenów osiedlowych, dbałość o czystość miasta oraz modernizacja bibliotek w kierunku nowoczesnych czytelni.

4. Maria Liguzińska-Kowal

Wiek : 40 

Wykształcenie : Rewizja finansowa na UEK, Projektant wnętrz 

Zawód : Projektant wnętrz 

Co chce zmienić w Bochni : Zależy mi na rozwinięciu oferty skierowanej do dzieci i młodzieży. Stworzeniu im przestrzeni do rozwijania swoich pasji. Chciałabym także by w mieście odbywały się konsultacje społeczne, które lepiej dostosują kierunek planowanych inwestycji.

5. Anna Kaczmarczyk-Haba

Wiek: 49 lat

Wykształcenie:

Komunikacja Społeczna na UJ, Logistyka na AGH, Zarządzanie i Marketing na WSZB (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)

Zawód: Specjalista ds.e-commerce i Współwłaściciel studia fotograficznego (fotografii produktowa i reklamowa)

Co chcesz zmienić w Bochni:

 Większa otwartość: Inicjowanie projektów zachęcających do dialogu między władzami a mieszkańcami.  Wsparcie dla inicjatyw lokalnych: Aktywne wspieranie i promowanie działań społecznych prowadzonych przez mieszkańców.

 Przyjazne miejsca dla zwierząt: Budowa wybiegów dla psów i tworzenie przestrzeni przyjaznych zwierzętom.

Moim pragnieniem jest, aby Bochnia była przestrzenią bardziej otwartą na współpracę z mieszkańcami. Wierzę, że angażowanie społeczności lokalnej i wspieranie oddolnych inicjatyw może przynieść znaczące korzyści dla nas wszystkich.

Jako miłośniczce czworonogów i opiekunce uroczego psiaka, zależy mi na stworzeniu przyjaznego środowiska dla naszych mniejszych braci. Chciałabym, aby w Bochni powstały wybiegi dla psów oraz więcej miejsc przyjaznych naszym pupilom.

6. Agnieszka Szot

Wiek: 50 lat

Wykształcenie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna WSP Kraków, studia licencjackie: Logopedia WSP Kraków, studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika WSP Kielce

Zawód: nauczyciel – oligofrenopedagog w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bochni

Co chcę zmienić w Bochni: 

1. Aktualnie brak wsparcia ze strony miasta dla organizacji pozarządowych o profilu działania prozwierzęcym. Ogłaszane są konkursy przez miasto na środki dla organizacji NGO z pominięciem tej strefy. Właściwie zadanie Urzędu Miasta przejęły fundacje i stowarzyszenia bez wsparcia ze strony samorządu. Pozyskanie środków na program kastracji zwierząt dziko żyjących (głównie koty). Dopłaty dla mieszkańców do kastracji zwierząt co będzie systematycznie zmniejszało problem bezpańskich zwierząt.

2. Problem z parkometrami – zamiana na inne urządzenia bardziej czytelne, mniej skomplikowane w obsłudze i przyjazne dla osób starszych. Seniorzy mają bardzo duży problem z ich obsługą, często widzę jak stoją obok i czekają na kogoś kto im pomoże (proszą o pomoc osoby młodsze).

7. Dariusz Maszewski

Wiek: 46

Wykształcenie: Wychowanie Fizyczne oraz Pedagogika na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, Turystyka i Rekreacja – WSIZ Rzeszów

Zawód: Ratownik wodny na basenie w Bochni( kierownik drużyny) , kierownik basenu w Niepołomicach do spraw logistycznych. 

Co chce zmienić w Bochni: 

Moje marzenie o Bochni, mieście w którym się wychowałem: miasto dla ludzi – miejsca parkingowe – nie ich redukcja, budowa ścieżek rowerowych, które połączyły by miasto z puszczą Niepołomicką i ośrodkiem wypoczynkowym nad Rabą. Ośrodek-zielona strefa dla mieszkańców. Eko modernizacja Pływalni. 

Bochnia jako atrakcyjny punkt na mapach turystyki w województwie.

Okręg 2

os. Niepodległości, os. Windakiewicza, os. Kolanów, os. Dołuszyce

1. Wojciech Woźniczka

Wiek: 48
Wykształcenie : Politologia na UP w Krakowie + Zarządzanie Logistyką – podyplomowe w trakcie

Zawód : Logistyk

Co chcę zmienić w Bochni: Bochnia może być energooszczędna, funkcjonalne i inspirująca, a działania w tych kwestiach mogą angażować mieszkańców. 

2. Piotr Cholewa

Wiek: 37

Wykształcenie: Prawo na UJ, licencjat z zakresu nauk politycznych na UJ

Zawód: Adwokat/Założyciel bocheńskiej kancelarii adwokackiej Cholewa & Cichy

Co chcę zmienić w Bochni: Chciałbym, żeby Bochnia była miastem przyjaznym mieszkańcom i rozwijała się w każdym aspekcie jak sąsiednie miasta powiatowe czy gminne, jak na przykład Niepołomice. W tym celu koniecznym jest by Nasze Miasto posiadało długofalową strategię, która będzie konsekwentnie realizowana. Ponadto, zależy mi na zwiększeniu finansowania sportu oraz kultury z budżetu miasta, jak również rozwoju infrastruktury sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji ośrodka sportowo-rekreacyjnego nad Rabą

3. Agnieszka Jałocha

Wiek: 35 lat

Wykształcenie: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na UEK

Zawód: Compliance Lead

Co chce zmienić w Bochni: Bochnia to miasto turystyczne i zależy mi na tym żeby w pełni zaczęła wykorzystywać swój potencjał. Zwiekszona liczba turystów to większe wpływy do budżetu miasta, które można wykorzystać na przykład na  polepszenie infrastruktury. Bardzo ważnym punktem jest również pozyskiwanie i lepsze wykorzystanie funduszy dla inwestycji – a do tego potrzeba kompetentnych fachowców. Chciałabym aby Bochnia stała się również otwarta na swoich mieszkańców i ich pomysły.

4. Joanna Gurgul

41 lat

Zarządzanie Nieruchomościami i Ubezpieczeniami MWSE Tarnów 

Zawód: Prowadzenie gospodarstwa domowego

Zależy mi na działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju w naszym mieście, na poprawie warunków zatrudniania kobiet po 40-stym roku życia,  na odpowiednim zarządzaniu przestrzenią, w której żyjemy oraz na wprowadzeniu rozwiązań opartych na przyrodzie, tzw. błękitno zielonej infrastrukturze.

5. Emilia Konieczny

Wiek: 27

Wykształcenie: średnie, II LO w Bochni.

Zawód: właściciel szkoły tańca, animator czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Co chce zmienić w Bochni:

Chce skupić się na wsparciu dzieci i młodzieży w rozwijaniu ich talentów i pasji. Moim celem jest także rozwój kultury i wydarzeń publicznych, które tak jak dawniej będą łączyły wszystkie pokolenia.

6. Jerzy Noskowiak

53 lata

wykształcenie: historia na Uniwersytecie Śląskim

Zawód: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w II LO w Bochni

Co chcę zmienić w Bochni: Zależy mi, aby w nowej kadencji Bochnia faktycznie zmieniła się w miasto przyjazne mieszkańcom, z dobrymi rozwiązaniami komunikacyjnymi, infrastrukturą rekreacyjno-sportową dla rodzin i dzieci oraz silnym wsparciem miasta dla inicjatyw obywatelskich.

7. Leszek Stabrawa

Wiek: 51

Wykształcenie: Finanse i Bankowość na UEK; Zdrowie Publiczne na CMUJ

Zawód: Ekspert w zakresie ekonomiki zdrowia / Właściciel firmy doradczej

Co chce zmienić w Bochni: Infrastruktura komunikacyjna miasta (parkingi, nowe drogi, transport miejski). Mamy pomysły na nowoczesne rozwiązania w tym zakresie.

Okręg 3

os. Chodenice, os. Proszowskie, os. Smyków, os. Karolina-Krzeczowska

1. Maciej Gawęda

Wiek: 32 lata

Wykształcenie: Finanse Publiczne SSW w Kielcach, oddział w Bochni, 

Zawód: Przedsiębiorca / Współwłaściciel Klubu Sportowego oraz Szkoły Pływania „H2O Bochnia”

Co chce zmienić w Bochni: 

Chciałbym zmienić sposób przyznawania grantów miejskich na rozwój sportu, wykorzystać Budżet Obywatelski do wspierania inicjatyw budowy nowych obiektów sportowych, zwiększyć wsparcie finansowe na system stypendialny dla najwybitniejszych sportowców. Zależy mi również na propagowaniu wszechstronności sportowej w każdej szkole (zmiana podziału na kategoryzacje dyscypliny sportu w zależności od szkoły ).

2. Karolina Porwisz-Stańdo

Wiek: 41

Wykształcenie: Projektant ubioru/ Krakowskie Szkoły Artystyczne

Zawód: Przedstawiciel handlowy w Mascort Opakowania

Co chce zmienić w Bochni: Zależy mi, aby nasze miasto było inspirujące i rozwojowe dla młodych i żeby parkowanie w Bochni stało się łatwiejsze

3. Katarzyna Knap

Wiek 46
Wykształcenie: Zootechnik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Zawód : Przedsiębiorca, właściciel siłowni dla kobiet

Co chce zmienić dla Bochni: Rozwój turystyki, rozwój sportu, angaż młodych ludzi w życie miasta, przywrócenie autobusów dalekobieżnych, poprawa czystości miasta.

Rozwój turystyki – napływ turystów do centrum miasta,więcej dziedzin sportowych i ich rozwój, angaż młodych ludzi w życie miasta, przywrócenie autobusów dalekobieżnych ( obecnie od kilku lat omijają nasze miasto) i czystość miasta

4. Jacek Matrejek

Wiek: 62  lata

Wykształcenie: wyższe

Zawód: emeryt

Co chce zmienić w Bochni: Sposób komunikacji władz miejskich z mieszkańcami, poprawa układu komunikacyjnego miasta (nowe parkingi, zmiana nieracjonalnego oznakowania), ustalić sposób zagospodarowania terenu przy ul. Na Kąty.

5. Paula Kozak

Wiek: 33

Wykształcenie: średnie / technik hotelarstwa

Zawód: Przedsiębiorca / Organizator turystyki

Co chce zmienić w Bochni: Zależy mi na poprawie infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej, tworzeniu miejsc rekreacji i wypoczynku. Nasze miasto ma wielki potencjał aby zaistnieć na turystycznej mapie Polski, i należy w pełni wykorzystać jego walory turystyczne. Dzięki zwiększeniu liczby turystów w mieście, będziemy w stanie lepiej i szybciej realizować inne kluczowe cele założone przez Reaktor B7. Powinniśmy wspierać młodzież i dzieci, zapewniając im dostęp do miejsc kreatywnych, inspirujących i atrakcyjnych. Bochnia zasługuje na sprawne zarządzanie, ma potencjał i ludzi którzy potrafią go wykorzystać. 

6. Marek Materna

Wiek: 52 lata

Wykształcenie: Absolwent Instytutu Archeologii UJ, studia podyplomowe z muzealnictwa na UJ.

Zawód: archeolog / muzealnik

Co chcę zmienić:

Chciałbym podnieść merytoryczny udział rady miasta w przygotowaniu i opiniowaniu inwestycji miejskich, skuteczne egzekwowanie zapisów prawa w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego, wypracowanie spójnego, wieloletniego planu rozbudowy wielobranżowej infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną i wypoczynkową miasta.

Okręg 4

os. Uzbornia, os. Jana, os. Krzęczków-Łychów, Kurów

1. Sylwia Pachota-Rura

Wiek: 50

Wykształcenie: Zarządzanie zasobami ludzkimi i przedsiębiorstwami (PSB Kraków), Gospodarowanie nieruchomościami (UE Kraków), Handel i zarządzanie sprzedażą (UE Kraków), Wycena nieruchomości (AGH Kraków)

Zawód: Przedsiębiorczyni / Współwłaścicielka Agencji Social Media / Koordynatorka ds. marketingu i kontaktu z Podopiecznymi  w Fundacji Auxilium z Bochni

Co chcę zmienić w Bochni: Chciałabym, aby Bochnia stała się miastem atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami. Musimy zadbać o pełną dostępność, aby nie wykluczać osób, które dzisiaj mają ograniczony dostęp zarówno do wielu bocheńskich atrakcji, jak i miejsc użyteczności publicznej.  Zmieńmy Bochnię w miasto dostępne dla wszystkich.

2. Dominik Mucha

Wiek: 37

Wykształcenie: Stosunki Międzynarodowe na UJ

Zawód: specjalista ds. pozyskiwania funduszy i wdrażania projektów społecznych oraz biznesowych 

Co chcesz zmienić w Bochni:Zależy mi na poprawie efektywności i funkcjonalności realizowanych w mieście projektów inwestycyjnych, tak by tworzyły spójną całość i były zgodne z długotrwałą strategią rozwoju. Chciałbym też reorganizacji systemu komunikacyjnego, który będzie uwzględniał potrzeby wszystkich użytkowników przestrzeni miejskiej. System parkingów, komunikacja zbiorowa, ruch pieszy czy rowerowy to elementy tego samego mechanizmu, który musi być precyzyjny i elastyczny. Bochnia powinna być dobrze skomunikowana wewnętrznie, ale też z ościennymi gminami i aglomeracją krakowską.

3. Łukasz Nabielec

Wiek: 38

Wykształcenie: Turystyka i Rekreacja AWF w Krakowie

Zawód: Senior Graphic Designer/UX/UI Designer, Licencjonowany Trener Koszykówki

Co chcesz zmienić w Bochni?

Dzięki Energooszczędności i innym działaniom mającym na celu wygospodarowanie pieniędzy w budżecie, chciałbym aby więcej środków trafiało na rozwój sportu oraz kultury. Szczególnie zależy mi na sporcie dzieci i młodzieży – to one kiedyś będą rozwijać nasze miasto. Chciałbym również, aby Bochnia miała większe znaczenie na Turystycznej mapie Polski. Umiejętna praca działu promocji oraz wykorzystanie walorów naszego miasta powinna dostarczać co roku miliony turystów.

4. Oskar Radliński

Wiek: 27 lat

Wykształcenie: Prawo na UJ

Zawód: Prawnik

Co chcę zmienić w Bochni: Zależy mi na rozwoju nie tylko ścisłego centrum miasta, ale również jego obrzeży, jak również na tym, aby w Bochni łatwiej funkcjonowało się czworonogom oraz ich właścicielom. 

5. Maria Daniec

Wiek: 51 lat

Wykształcenie: Zarządzanie Firmą na AE obecnie UEK

Zawód: Przedsiębiorca/ Właściciel Grupa. Pro

Współwłaściciel GRUPA. PRO sp. z o.o.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami.

Zależy mi by potencjał i majątek jaki jest własnością Miasta Bochni był wykorzystywany właściwie. By umowy najmu były zgodne z ich wartością, by nieruchomości, które mogą przynosić dochód przynosiły dochód a nie były pustostanem. Grunty nie były tylko sprzedawane, ale by i one  przynosiły dochód  długoterminowo.

Posiadam  ponad 21-letnie doświadczenie z zakresu rynku nieruchomości i z wielką przyjemnością podzielę się  swoją wiedzą, by Miasto uzyskiwało dodatkowy dochód i mogło inwestować w dobro  Mieszkańców.

Marzę o tym by w moim Mieście były miejsca, gdzie Rodziny mogą spędzać razem czas, jeździć na łyżwach, gry terenowe, zespołowe, zagrać w gry planszowe. By były miejsca, do których samotne osoby mogą przyjść z nadzieją, że spotkają przyjazną osobę. Marzę o tym by w Bochni każdy czuł się jak u siebie.

Dodatkowy dochód z nieruchomości może sprawić, że marzenia się spełnią

6. Dorota Ciechanowicz

Wiek: 45

Wykształcenie: wyższe

7. Arkadiusz Budzyn

Wiek: 26 lat

Wykształcenie: średnie

Zawód: Sportowiec, zawodnik BSF Bochnia

Zależy mi na większej inwestycji w sport, obiekty sportowe, sprawność oraz rozwój osobisty młodzieży.