O reaktorze


REAKTOR B7

Komitet Wyborczy Wyborców Reaktor B7 Inspirujemy Zmiany powołany został przez mieszkańców Bochni którzy na co dzień aktywnie uczestniczą w życiu miasta, poprzez zaangażowanie w działania administracyjne, kulturę, sport lub organizacje społeczności. Wszystkich nas łączy słabość do Bochni i Bocheńszczyzny oraz podobne podejście do związanych z naszym regionem przedsięwzięć i sposobów działania.

Rdzeniem komitetu są osoby związane ze Stowarzyszeniem Reaktor B7, które od 2016 roku wykorzystują swoje doświadczenia zawodowe oraz kilkudziesięciu specjalistów z różnych dziedzin takich jak np. ekonomia, prawo czy finanse, aby działać efektywnie na rzecz Bochni, a nasze miasto było coraz bardziej przyjazne dla mieszkańców.

Czym zajmowało się stowarzyszenie?

Prowadzone przez Reaktor B7 działania to między innymi:

  1. Uchwała Krajobrazowa i troska o jej przestrzeganie – byliśmy jednymi z inicjatorów wprowadzenia w Bochni Uchwały Krajobrazowej. Oprócz działań administracyjnych w ramach pokazania, jak bardzo zmieni się miasto, gdy znikną reklamy, zrealizowaliśmy projekt Morfoza, prezentujący kamienice wokół rynku, których elewacje pozbawione były (wtedy jeszcze cyfrowo) szyldów reklamowych.
  2. Współtworzenie Raportu o stanie Gminy Miasta Bochnia – od początku powstania raportu, pracowaliśmy nad jego udoskonaleniem, składając wiele propozycji współczynników i danych, które w długiej perspektywie pozwolą realnie mierzyć w jaki sposób zmienia się nasze miasto.
  3. Tworzenie Budżetu Obywatelskiego już od pierwszej edycji – było to pierwsze spotkanie ludzi z obecnego otoczenia Reaktora. Od samego początku konsultowaliśmy regulamin BO i co roku bierzemy udział w rozmowach, jak powinna wyglądać jego ewolucja. Wśród sukcesów na tym polu było m.in. wywalczenie 1% budżetu miasta na finansowanie BO. Przeprowadziliśmy również ankietę wśród mieszkańców, która pozwoliła na głębszą analizę w jaki sposób rozwijać Budżet Obywatelski.
  4. Złożenie pierwszej inicjatywy uchwałodawczej – w momencie, kiedy pojawiło się nowe narzędzie dla mieszkańców, czyli Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza, złożyliśmy wniosek o transmisję i rejestrację Komisji Rady Miasta, szybko zbierając pod wnioskiem ponad 300 podpisów.
  5. Realizacja cyklu spotkań edukacyjnych „Ćwiczenia z patrzenia” – w ramach rozmów na temat miasta i możliwych działań przeprowadziliśmy spotkania ze specjalistami dotyczące Uchwały Krajobrazowej, Gospodarki Odpadami oraz Poradnik 22. Radnego, mówiący o możliwościach obywateli we współdziałaniu z samorządem.
  6. Przygotowanie kalendarza fotograficzno-historycznego – stworzyliśmy kalendarz, w ramach którego przy odpowiednich datach pojawiały się różne istotne z perspektywy bocheńskiej historii wydarzenia oraz ciekawostki. Całości dopełniały wspaniałe zdjęcia Bochni. Kalendarze zostały wręczone bochnianom ważnym dla tworzenia nowej bocheńskiej kultury.

To tylko część działań, którymi skutecznie inicjujemy zmiany w naszym najbliższym otoczeniu.

Jeżeli zainteresowały Cię nasze dotychczasowe starania i osiągnięcia, myślisz o przyszłości Bochni i chcesz się zaangażować w pracę na rzecz lokalnej społeczności – dołącz do nas, razem zmieniajmy bocheńską rzeczywistość!