Niezbędnik wyborczy – pytania do komitetów


Jednym z elementów naszego Niezbędnika Wyborczego, poza artykułami związanymi z funkcjonowaniem wyborów, jest również kontakt z komitetami. Postanowiliśmy zadać komitetom pytania, które naszym zdaniem pozwolą łatwiej ocenić, który z komitetów ma spójną wizję miasta i pomysły na jego rozwój. Wszystkim 6 komitetom wysłaliśmy pytania w piątek 5.10 późnym wieczorem, czas na odpowiedź daliśmy do czwartku 11.10.

Okazało się, że pewne wątpliwości rozwiane zostały już w przedbiegach. Na nasze pytania odpowiedziały do teraz (sobota 13.10) dwa komitety: Prawo i Sprawiedliwość oraz Bocheńskie Porozumienie. Dziękujemy im za odpowiedź, cieszy nas zainteresowanie tematyką bocheńską oraz podejście proobywatelskie.
Poniżej przedstawiamy zestawienie pytań, które zostały przesłane do komitetów. Tutaj można pobrać pełne, nieedytowane przez nas odpowiedzi:
Reaktor B7 – Niezbędnik wyborczy odp KW Prawo i Sprawiedliwość
Reaktor B7 – Niezbędnik wyborczy odp KW Bocheńskie Porozumienie

1. Jaki Państwa zdaniem powinien być przeważający charakter miasta (miasto turystyczne, sypialnia Krakowa, miasto kultury, przedsiębiorczości, a może inny)?

2. Jakie są 3 najważniejsze zadania, które powinny być zrealizowane w najbliższej kadencji? Dlaczego właśnie te?

3. Jak Państwa zdaniem powinien wyglądać rozwój komunikacyjny miasta (komunikacja piesza, rowerowa, komunikacja zbiorowa, nowe inwestycje drogowe, zmiana organizacji ruchu)? Prosimy o wskazanie konkretnych rozwiązań, jakie Państwo chcieliby zrealizować. Które inwestycje Państwa zdaniem są priorytetowe?

4. W jaki sposób zamierzają Państwo rozwijać politykę parkingową Bochni?

5. Jak wyobrażacie sobie Państwo egzekwowanie Uchwały Krajobrazowej? Jakimi innymi działaniami chcieliby Państwo kształtować przestrzeń miejską w spójny i estetyczny sposób?

6. Jaka jest Państwa opinia na temat wykorzystania terenów zielonych zlokalizowanych nad Rabą, w dzielnicy Chodenice, jako terenów użyteczności rekreacyjno-sportowej? Jeśli uważają Państwo, że tereny te należy zagospodarować, to w jaki sposób i w jakim okresie może to według Państwa nastąpić?

7. Jak według Państwa miasto może wykorzystać przepływ turystów przez Kopalnię Soli? Jak zachęcić ich do dalszego zwiedzania Bochni i przyciągnąć do centrum?

8. Czy, i jeśli tak to w jaki sposób, planują Państwo wspierać rozwój przedsiębiorczości w mieście?

9. Jakie są Państwa pomysły na zachęcenie obywateli do czynnego włączania się w proces rozwoju miasta?

10. W jaki sposób Państwa zdaniem urząd mógłby poprawić komunikację z obywatelami?