Priorytety na 2018 uchwalone


     Początek nowego roku to zawsze nowe plany. W wypadku REAKTOR B7 to plany na następne kilka lat. Pierwszy rok funkcjonowania pokazał, że możemy dawać impet wielu rodzajom spraw. Wyszliśmy jednak z założenia, że ustalenie priorytetów służyć będzie jakości wykonania jak i odpowiedniemu zagospodarowaniu energii naszych ludzi. Obraliśmy trzy tematy, w ramach których będziemy działać w oparciu o projekty. Całości priorytetów nadaliśmy rangę uchwały.

Pierwszy to MORFOZA ciała i duszy Bochni. Mówiąc o przekształcaniu „ciała” miasta mamy na myśli przestrzeń publiczną z całością ulic, elewacji budynków oraz ich wnętrz. Mówiąc o duszy miasta mamy na myśli ludzi funkcjonujących i tworzących tutaj kulturę i naukę. Widząc jak gustownie, pomysłowo i funkcjonalnie zagospodarowane jest w Bochni wiele przestrzeni prywatnych, mamy przekonanie, że przestrzeń publiczna nie musi od tego odstępować jakością.

Drugim priorytetem to GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO. W poszukiwaniu lepszej jakości powietrza, mniejszej ilości produkowanych śmieci/odpadów i niższych kosztów energii elektrycznej potrzebnej w Bochni, będziemy przyglądać się funkcjonowaniu gospodarki komunalnej. Mamy nadzieję, że analiza procesów technologicznych połączona z zastosowaniem nowych technologi zaowocuje rozwiązaniami starych problemów.

Trzeci priorytet to pakiet OBYWATELSKA BOCHNIA 2018. Widząc coraz większą chęć zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta, chcemy pracować nad narzędziami ułatwiającymi uczestnictwo obywateli w sprawach miasta. Stworzenie sprawnych „mostów energetycznych” między przestrzenią prywatną a publiczną będzie niewątpliwie korzystne dla rozwoju miasta.

Według tych trzech priorytetów pogrupujemy projekty zarządzane przez koordynatora priorytetu. Koordynatorzy priorytetów stanowią zarząd stowarzyszenia. Dzięki temu będzie łatwiej zarządzać sprawami oraz Reaktorem B7 jako podstawową bazą dla wszystkich pomysłów. Tym razem przybliżyliśmy priorytety i trochę strukturę stowarzyszenia. W następnych publikacjach zdradzimy kilka projektów oraz odpowiemy na częste pytanie o tak jak będziemy pracować nad tymi projektami.