Jak zaGOZpodarować Bochnię, czyli trzeci front Reaktora B7


Pomysł zagospodarowania terenu przed dworcem – POD KRYSZTAŁEM – zaczyna nabierać impetu, dziękujemy serdecznie za wiele głosów poparcia. Ten projekt to jeden z pierwszych pomysłów drugiej transzy, przewidzianej na 2018 rok. Zanim jednak przedstawimy kolejne projekty, chcielibyśmy zdefiniować trzeci front naszych działań. Obrane kierunki są podstawą dla tworzenia naszej struktury i ukierunkowaniem doboru kolejnych projektów do realizacji.

Na początku działalności naszego stowarzyszenia przyjęliśmy trzy priorytety, które uważamy za ważne dla rozwoju bocheńskiej społeczności lokalnej. Rewitalizacja, obywatelskość i zaGOZpodarowanie. Każdy priorytet ma swojego koordynatora, a cała ich trójka stanowi zarząd Reaktora B7.

Prace nad REWITALIZACJĄ przestrzeni publicznej Bochni, rozumiemy jako przeorganizowanie funkcjonalne i estetyczne przestrzeni wspólnej, w której ludzie mogą ze sobą być i z niej korzystać. To twarde inwestycje w architekturę, jak i miękkie inwestycje w ludzi, będących główny nośnikiem kapitałów społecznych, niezbędnych do rozwoju społeczności lokalnej.

Cel rozwoju OBYWATELSKOŚCI definiujemy jako stworzenie zaplecza dla coraz większego udziału mieszkańców w życiu społecznym Bochni. Na myśli mamy zarówno wzrost ilości osób zaangażowanych w życie miasta, jak i zwiększanie jakości wiedzy, jaką posiadają te osoby. Chcemy, żeby jak najwięcej z nas potrafiło zrozumieć i ocenić sytuację miasta i świadomie wesprzeć działania ukierunkowane na poprawę jego funkcjonowania.

W ramach dwóch pierwszych priorytetów zdefiniowaliśmy cele i zaplanowaliśmy działania. Obserwując pierwsze efekty realizacji projektów, chcielibyśmy ustanowić trzeci front działania, jakim jest Gospodarka Obiegu Zamkniętego, służąca gospodarce komunalnej naszego miasta.

REAKTOR analizując lokalną sytuację, dostrzegł szansę na rozwiązanie kilku kwestii, mających podstawowe znaczenie dla jakości życia w Bochni. GOZ to filozofia efektywnego gospodarowania zasobami, pozwalająca żyć mieszkańcom niższym kosztem i w czystszym środowisku. Działania przy okazji tego priorytetu rozpoczęliśmy od pozyskania jak najdokładniejszych danych, dotyczących czystości powietrza w Bochni. Między innymi z tego powodu w ramach BO 2018 ujęta została budowa monitoringu powietrza – projekt pod nazwą „Zobacz SMOGA”.  Projekt jest w trakcie realizacji.

Zgłębiając temat zdefiniowaliśmy dwie główne funkcje wpływające na jakość powietrza. Pierwsza to pozyskiwanie ciepła, druga to pozbywanie się odpadów. No i najgorsza wypadkowa tych dwóch funkcji czyli palenie odpadami/śmieciami dla pozyskania ciepła. Szukając informacji na temat rozwiązań, trafiliśmy na Ustawę o Odpadach, z nowelizacjami z roku 2017. Jest w niej wiele informacji, które po zestawieniu z danymi dotyczącymi naszego miasta, zmusiły nas do szybkiego działania w tym temacie.
Wzorem poprzednich działań zaczęliśmy tworzyć koalicję zadaniową i zainicjowaliśmy pierwsze prace, których skutki można obserwować właśnie dziś. Czas pokaże czy uda nam się wygrać na trzy fronty. Do boju.