Budżet Obywatelski Bochni – po co komplikować?


Na ostatniej sesji Rady Miasta Bochnia głosowano poprawki do regulaminu Budżetu Obywatelskiego.  Relacja w poniższym linku

Bochnia. Zmiany w regulaminie budżetu obywatelskiego. Jest „1 proc.”

Nasi ludzie byli cały czas przy pracach nad zmianami. Finalnie przedstawione uwagi uwzględniono tylko częściowo, tym samym naszym zdaniem narażając aktywność obywatelską w naszym mieście na utrudnienia.  Poniżej  stanowisko stowarzyszenia Reaktor B7 w tej sprawie:

Jednym z trzech obszarów funkcjonowania stowarzyszenia Reaktor B7 jest aktywność obywatelska, z naciskiem na sposoby, za pomocą których mieszkańcy Bochni mogą uczestniczyć w tworzeniu przestrzeni publicznej naszej społeczności. Od początku działania, bardzo duży nacisk kładziemy na Budżet Obywatelski. Nasze sposoby pracy (i tym samym wyznawane poglądy), każą szukać jednoznacznych reguł działania, pomagających wyzwalać i angażować energię naszych mieszkańców. Dlatego chcemy chronić ich przed zbędnymi nakładami pracochłonności, czasochłonności i uznaniowości. Wszystko to w jednym celu, czyli jak najszerszemu i jak najsprawniejszemu przepływowi twórczej energii ze sfery prywatnej do publicznej oraz ze sfery publicznej do prywatnej. To prosta droga do rozwoju lokalnej społeczności i tym samym miasta. Dlatego też nie powinno dziwić, że niektóre z ostatnio proponowanych zmian w regulaminie Budżetu Obywatelskiego miasta Bochnia, budzą nasze obawy i wymuszają zastrzeżenia. Dokładnie rzecz ujmując, chodzi o Rozdział V pod tytułem: „Wybór projektów” i zawarte w nich punkty 6 i 7. Naszym zdaniem, mechanizm zawarty w tych punktach spowoduje dwie sytuacje. Po pierwsze – skomplikuje proces głosowania, co zawsze przekłada się na obniżenie frekwencji wyborczej, a ta w wypadku BO Bochnia pozostawia wiele do życzenia. Po drugie – spowoduje zagrożenie realizacji projektów, które przejdą pozytywnie cały proces aplikacyjny. Zmarnowane nakłady pracy i energii naszych mieszkańców, za pomocą takiego mechanizmu, ewidentnie wpłyną negatywnie na zaangażowanie mieszkańców w następnych naborach. Liczba przypadków, w których twórcza i pozytywna energia mieszkańców może być zagrożona brakiem realizacji, jest o wiele większa niż liczba projektów na bazie hipotetycznej złośliwości, które zostaną zablokowane dzięki temu rozwiązaniu.

Ponadto, w ramach ostatniej nowelizacji regulaminu, zauważamy dwie sprzeczne tendencje. Z jednej strony – obniża się formalne wymogi dla projektów dopuszczanych do realizacji (np. liczba podpisów wymaganych do złożenia wniosku. Z drugiej strony – tworzy się reguły zabezpieczające przed „złymi” projektami. Naszym zdaniem należy położyć główny nacisk na jakość projektów dopuszczanych do głosowania oraz na takie ukierunkowanie naborów, aby argumenty o braku celowości projektów były coraz rzadsze. Stoimy na stanowisku, że jeżeli nie nastąpi refleksja nad obecną sytuacją, to naszym zdaniem Budżet Obywatelski przyspieszy zmierzanie w kierunku funkcjonalnego kryzysu. Tutaj chcemy zasygnalizować, że już teraz coraz większy brak terenów i obiektów w pełni dostępnych dla inicjatyw mieszkańców, powoduje kryzys myślenia o sensowności realizowania kolejnych projektów. Bardzo dużo wątpliwości rodzi również czas i jakość wykonania
propozycji już zakwalifikowanych do głosowania.

W związku z tym, pozostaje nam tylko prosić o dokładne i dalekowzroczne przemyślenie reguł funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego tak, aby wyzwalały i kumulowały energię społeczną, niezbędną dla rozwoju Bochni. Działania, które blokują i marnotrawią pracę i zaangażowanie ludzi, zawsze będą budzić nasz sprzeciw.

Z wyrazami szacunku
Reaktor B7