Co z transmisjami on-line komisji stałych Rady Miasta Bochnia?


Bochnia 23. 09.2019

Oświadczenie


W poniższym oświadczeniu chcemy przekazać opinię stowarzyszenia Reaktor B7, w związku z inicjatywą radnych klubu „Bocheńska Wspólnota Samorządowa”, mającej na celu ponowne skierowanie pod głosowanie pomysłu transmisji on-line komisji stałych Rady Miasta Bochnia.

    Pierwsza próba realizacji tego pomysłu za pomocą Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej nie znalazła podczas głosowania odpowiednio dużego uznania radnych, projekt nie zdobył wymaganej większości. Już podczas obrad przekazaliśmy informację o zamiarze powrotu do tego tematu. Aby zrealizować ten cel wystąpiliśmy w ramach informacji publicznej o nagrania komisji z sierpnia 2019, jednocześnie skupiając się na pozyskaniu poparcia dla naszych wniosków do BO Bochnia 2020 i BO Małopolska 2020. Gdy otrzymaliśmy informację o zamiarze radnych klubu „Bocheńska Wspólnota Samorządowa” pierwszą i naturalną reakcją była radość, że po raz kolejny nasze pomysły i działania brane są pod uwagę przez bocheńską scenę polityczną. Nie mając żadnych innych intencji w działaniu niż dobro i rozwój Bochni, możemy skupić się na jak najlepszej jakości proponowanego rozwiązania i na sprawności wdrażania.

    Członkowie stowarzyszenia Reaktor B7, przy bardzo ograniczonych możliwościach czasowych, chcą zrealizować wiele pomysłów, toteż każda pomoc w działaniu mieszkańca, instytucji czy klubu radnych jest dla naszych działań bardzo korzystna. Jednocześnie mamy pewne obawy, czy nowy tryb pracy nad proponowanym projektem nie będzie miał wpływu nie tylko na ostateczną decyzję radnych, ale również na postrzeganie Stowarzyszenia jak i samej inicjatywy jako opowiedzenie się po jednej z występujących w Radzie Miasta opcji politycznych.

   Jesteśmy w pełni przekonani o jakości proponowanego przez nas rozwiązania oraz korzyściach jakie płyną z wdrożenia naszego pomysłu. Wyrażamy nadzieję, że Rada Miasta Bochnia przychyli się do realizacji naszej inicjatywy wyrażonej tym razem głosem radnych klubu „Bocheńska Wspólnota Samorządowa”.

                                                                                                                                                                   Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                                                    Reaktor B7