Team MembersREAKTOR B7 Stowarzyszenie REAKTOR B7 powstało w październiku 2016 r. Członkami Stowarzyszenia są mieszkańcy Bochni, których celem jest inspirowanie zmian na płaszczyźnie związanej z usprawnieniem funkcjonowania miasta Bochnia. Interesują nas wydarzenia kulturalne, sprawy społeczne, gospodarka komunalna, rewitalizacja, komunikacja. Omawiamy i proponujemy organom władzy rozwiązania polegające na udoskonalaniu tych aspektów działalności...

Więcej