REAKTOR B7

Stowarzyszenie REAKTOR B7 powstało w październiku 2016 r. Członkami Stowarzyszenia są mieszkańcy Bochni, których celem jest inspirowanie zmian na płaszczyźnie związanej z usprawnieniem funkcjonowania miasta Bochnia.

Interesują nas wydarzenia kulturalne, sprawy społeczne, gospodarka komunalna, rewitalizacja, komunikacja.

Omawiamy i proponujemy organom władzy rozwiązania polegające na udoskonalaniu tych aspektów działalności miasta, które znajdują się w obszarze naszych zainteresowań.

Będziemy wnioskować, składać propozycje projektów, pytać, szukać odpowiedzi na tematy bieżące, które wydają nam się możliwe do zrealizowania przy odrobinie dobrej woli ze strony władz miasta.

Aspirujemy do tego aby Bochnia w nieco szybszym niż dotychczas tempie szła w dobrym kierunku.

Uświadomimy potrzebę zmian, wskażemy ich kierunek, zawsze poparty głosem społeczeństwa – mieszkańców miasta Bochnia.

Chcemy być wsparciem dla aktywnych mieszkańców Bochni. Będziemy im doradzać, wspierać swoim doświadczeniem i umiejętnościami.

Wystarczy się z nami skontaktować i powiedzieć czego od nas oczekujecie.

Inspirujemy zmiany dla Bochni