Raport o tworzeniu Raportu


Reaktor B7 jest stowarzyszeniem, które za swój główny cel działania stawia wsparcie lokalnego rozwoju. Szczególnie zależy nam na tworzeniu rozwiązań systemowych na bazie dostępnego prawodawstwa na poziomie ustaw i uchwał. Dlatego też chcielibyśmy zaprezentować nasze ostatnie działania w oparciu o Ustawę o zwiększeniu udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Korzystając z zawartych w tym akcie prawnym możliwości, postanowiliśmy lokalnie przetrzeć szlaki w oparciu o wybrane przez nas zagadnienia. Termin publicznej prezentacji i oceny naszych propozycji zbiega się z finałową oceną całości propozycji przygotowanych przez Radę Miasta Bochnia. Jesteśmy przekonani, że dobrze poinformowana społeczność lokalna rozumiejąc sytuacje, udzieli wsparcia dla rozwoju tego typu rozwiązań. Zatem zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami.

Wyżej przytoczona ustawa daje lokalnie nowe możliwości w corocznej ocenie jakości zarządzania sprawami publicznymi. Dwa z nowych rozwiązań, jakie postanowiliśmy włączyć do działania, to możliwość uczestnictwa osób spoza Rady Miasta w sesji udzielającej wotum zaufania oraz możliwość definiowania zawartości Raportu o stanie Gminy, na podstawie którego odbywa się udzielenie wotum zaufania. Wykorzystując te możliwości prawne, w dyskusji nad wotum zaufania na rok 2020 uczestniczyło czterech członków naszego Stowarzyszenia. Przypomnijmy tematykę:
– Uchwała Krajobrazowa – Leszek Stabrawa
– Turystyka i promocja miasta – Paweł Bieniek
– Rozwój infrastruktury rowerowej – Radomir Jasiński
– Gospodarka surowcowo-energetyczna w oparciu o odpady – Wojciech Woźniczka

Każda z wymienionych osób zajmowała się odrębnym wycinkiem życia naszej społeczności, ale w każdej z tych wypowiedzi, dosłownie czy też między zdaniami, wyłaniał się pogląd o braku danych z tych dziedzin w Raporcie o Stanie Gminy. Wyraziliśmy również zdziwienie, że przez dwa lata Rada Miasta nie skorzystała ze swoich uprawnień do zdefiniowania zawartości raportu. Postanowiliśmy nie pozwolić na taki dalszy stan rzeczy i już w październiku 2020 złożyliśmy zestaw propozycji do sformowania tego kluczowego dokumentu. W poniższych załącznikach możecie Państwo zapoznać się z całością proponowanych rozwiązań. Mając świadomość swoich ograniczeń czasowych i osobowych, skupiliśmy się tylko na tych częściach raportu, które leżą w obszarze naszego największego zainteresowania. Wierzyliśmy, że w dalszą część prac uda się zaangażować jak największą liczbę radnych. W grudniu 2020 i styczniu 2021 do naszych propozycji miały szansę dołączyć kolejne propozycje przedstawione przez poszczególne komisje Rady Miasta Bochnia. Mówiąc w skrócie, pragnęliśmy zmobilizować członków Rady Miasta do zebrania odpowiednich informacji, na bazie których mogą sprawować swoją kontrolną rolę. W marcu 2021 oczekiwany jest finał prac i podjęcie stosownej uchwały. Czas płynie nieubłaganie i bez uchwalenia zawartości raportu, nie można przygotować finalnej wersji dokumentu, który musi być zatwierdzony do końca maja danego roku. Majowy termin narzucony jest ustawowo, ponieważ planowo w czerwcu powinna odbyć się sesja, na której raport ma być głównym zapleczem do dalszych decyzji o sposobach zarządzania naszym miastem.

Pozostając w wierze, że wszyscy zainteresowani dochowają w kwestii Raportu staranności i terminowości, od stycznia 2021 pracujemy nad naszymi propozycjami celów do osiągnięcia w Bochni w latach 2021-2030. Załączamy pismo, w którym postulujemy m.in. o sprzężenie celów zawartych w Strategii z Raportem o Stanie Gminy, jako narzędziem pozwalających na ocenę postępów realizacji strategii. Z naszej strony obiecujemy nieustępliwość w gromadzeniu zasobów, które są niezbędne do sprawnej i konsekwentnej ewolucji tych rozwiązań i tym samym wspieraniu rozwoju naszej lokalnej społeczności.

Reaktor B7