OŚWIADCZENIE STOWARZYSZENIA REAKTOR B7


W związku z planowaną w naszym mieście wizytą Prezydenta Węgier Jánosa Ádera związaną z obchodami dni przyjaźni polsko-węgierskiej, dochodzą do nas nieoficjalne informacje, że wydarzenie to zostanie przesunięte w czasie. Uważamy, że to dobra wiadomość, jednak jako mieszkańcy i obywatele miasta Bochnia wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw dla wizyty węgierskiego polityka w Bochni.

Władze Węgier, jako jeden z nielicznych krajów na świecie, odmówiły wsparcia Ukrainie walczącej z rosyjskim najeźdźcą, dodatkowo zablokowały możliwość tranzytu przez swoje terytorium pomocy z innych państw. W obliczu trwającej brutalnej wojny wywołanej przez rosyjskiego okupanta, w momencie, kiedy niemalże cały wolny świat spieszy z pomocą dla bohatersko broniącej się Ukrainy, uważamy taką postawę władz Węgier za skandaliczną i niedopuszczalną. Kompromituje ona władze Węgier, jak również rządzącą tam partię Fidesz, do której należy również pan prezydent János Áder.

Jako Polacy czujemy wyjątkową więź z narodem węgierskim, lecz uważamy, że nie możemy swoją gościnnością i uprzejmością legitymizować zachowania władz Węgier wobec Rosji jako najeźdźcy, której żołnierze brutalnie mordują niewinnych ludzi, w tym kobiety i dzieci. Apelujemy zatem do Burmistrza Miasta Bochnia oraz Rady Miasta Bochnia o odwołanie całej imprezy.

Niezależnie od podjętej decyzji otwarte pozostają pytania, na które chcielibyśmy usłyszeć odpowiedzi ze strony Urzędu Miasta oraz Rady Miasta Bochnia.

  1. Kto był inicjatorem tego wydarzenia, skąd pojawił się pomysł na zorganizowanie tego spotkania?
  2. Jak kształtują się ostateczne, koszty  tego przedsięwzięcia, kto je finansuje? Żądamy informacji czy oprócz środków zabezpieczonych z budżetu miasta (według oficjalnych informacji to 400 000 zł na zakup obelisku św. Kingi i przygotowanie terenu do jego montażu oraz 165 000 zł zabezpieczonych na organizację spotkania) jeszcze jakieś środki miejskie zostały zaangażowane w to przedsięwzięcie, jak szczegółowo kształtuje się lista wydatków już poniesionych i zaplanowanych, czy Kancelaria Prezydenta, ewentualnie inna jednostka centralna partycypuje w tych kosztach?
  3. Na jakiej podstawie prawnej zamówiono obelisk św. Kingi i zlecono przygotowanie terenu bez ogłoszenia procedury przetargowej?
  4. Dlaczego miasto stosuje politykę faktów dokonanych i informacja o całym przedsięwzięciu oraz zakupie rzeźby pojawiła się tak późno w przestrzeni publicznej?

W związku z wszystkimi pytaniami i wątpliwościami składamy oficjalny wniosek w formie zapytania o udzielenie informacji publicznej w celu ich wyjaśnienia.

W związku z tym, iż wiele ważnych dla mieszkańców Bochni tematów jest poruszanych na komisjach Rady Miasta, składamy petycję o udostępnienie transmisji on-line obrad wszystkich komisji. Uważamy, że transmisje poprawią komunikację pomiędzy Radą Miasta a mieszkańcami i pozwolą osobom zainteresowanym uważnie śledzić bieżącą politykę miasta.

Stowarzyszenie Reaktor B7