JAK PRACUJEMY


Pracujemy projektowo. Ustalamy główne tematy działania. Wyznaczamy cele i sposoby realizacji tych celów. Wykorzystujemy zasoby wspólne oraz poszukujemy nowych rozwiązań. Dzielimy się na zespoły, koordynujemy prace aby osiągnąć założenia. Trzy podstawowe zadania stowarzyszenia to:

– funkcja parasolowa – chronimy i wspieramy projekty członków stowarzyszenia oraz wszystkie projekty, które postrzegamy jako rozwojowe dla miasta Bochnia i regionu,

– funkcja watch doga – przyglądamy się sprawom, monitorujemy wykonanie i z wyprzedzeniem informujemy o możliwościach i zagrożeniach.

– funkcja think tanku – chcemy analizować sytuacje, zestawiać fakty i pomagać podejmować decyzje dla rozwiązania problemów tego regionu. Naszym pomysłami i doświadczeniem chcemy kreować nowe spojrzenie na stare tematy. Naszą energią chcemy inicjować nowe pola dyskusji i podnosić poziom argumentacji w dyskusji publicznej.