Reaktor B7 – Regulamin Budżetu Obywatelskiego propozycje