Budżet Obywatelski 2018


Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Reaktor B7, mając na celu doprowadzenie do wzrostu zainteresowania mieszkańców miasta Bochnia projektami Budżetu Obywatelskiego, wzrostu frekwencji podczas głosowania na projekty, a także wzrostu świadomości społeczeństwa obywatelskiego, złożyło do Burmistrza miasta Bochnia Stefana Kolawińskiego proponowany projekt zmian do zapisu regulaminu Budżetu Obywatelskiego miasta Bochnia na rok 2018.

Zaproponowane przez nas zmiany, są pierwszym etapem prac nad regulaminem i traktujemy je jako wstęp do szerszej dyskusji na ten temat. W chwili obecnej przygotowujemy drugą partię propozycji w oparciu o konsultacje spośród członków naszego Stowarzyszenia i nie tylko.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty , do prac nad propozycjami zmian, aby regulamin stał się bardziej przyjazny  i zachęcał do aktywnego współdziałania obywateli miasta w procesie inwestycyjnym , gdzie każdy z nas może mieć realny i rzeczywisty wpływ na realizowane w mieście Bochnia inwestycje.

 

Z poważaniem

Stowarzyszenie ReaktorB7.

Reaktor B7 – Regulamin Budżetu Obywatelskiego propozycje