Budżet Obywatelski na rok 2018


Członkowie stowarzyszenia REAKTOR B7, jak zresztą co roku, zgłosili swoje propozycje do BO2018. Łatwo je odróżnić od większości zgłaszanych propozycji, gdyż zwykle wychodzą poza ramy chodnika, lampy czy masowego wysypu projektów typu (przed)szkolnych remontów i „rewitalizacji”, na temat których można wiele dyskutować 🙂 ze względu na ogólne wrażenie mieszkańców, iż są „pozbawiani”  obywatelskiego charakteru Budżetu Obywatelskiego.

Ale dość już o polityce! Za kilka dni mamy kolejne głosowanie – już trzecią możliwość wpływania na losy ułamka budżetu miasta, jaki zostanie (lub nie 🙂 ) wydany na cele, które wskażecie jako najważniejsze. W tym roku głosowanie odbędzie się w formie tradycyjnej, papierowej jak i on-line, dlatego wymówką żeby nie glosować jest tylko głupota albo ignorancja 😉

Nie pozwólcie żeby, ktoś inny zadecydował za Was i głosujcie!!!

Niestety z siedmiu projektów ogólnomiejskich zgłoszonych przez członków REAKTORA trzy nie zostały dopuszczone do głosowania:

  1. Remont nawierzchni boiska do koszykówki na oś Niepodległości – niedoszacowana kwota inwestycji.
  2. Budowa ogrodzonego wolnego wybiegu dla psów „Park Zwierzęcy Uzbornia” – oficjalny powód nieznany, czekamy na oficjalną odpowiedź.
  3. Projekt dotyczący zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów (m.in zielonych) przy bocheńskich cmentarzach – oficjalny powód nieznany, czekamy na oficjalną odpowiedź.

Projekty OGÓLNOMIEJSKIE  które przeszły „gęste sito” weryfikacyjne to:

  1. Druga edycja BOCHNIA FUTURE – projekt czytelniczy – http://bochnia.eu/pl/samorzad/budzet-obywatelski/budzet-obywatelski-2018/projekty-ogolnomiejskie-zakwalifikowane-do-udzialu-w-glosowaniu1/422.html
  2. Zajęcia z pierwszej pomocy i samoobrony w szkołach – http://bochnia.eu/pl/samorzad/budzet-obywatelski/budzet-obywatelski-2018/projekty-ogolnomiejskie-zakwalifikowane-do-udzialu-w-glosowaniu1/428.html
  3. Profilaktyka wad postawy u dzieci w wieku szkolnym – http://bochnia.eu/pl/samorzad/budzet-obywatelski/budzet-obywatelski-2018/projekty-ogolnomiejskie-zakwalifikowane-do-udzialu-w-glosowaniu1/423.html
  4. ZOBACZ SMOGA – projekt budowy sieci czujników smogowych i wykorzystania zebranych danych do kreowania polityki ekologicznej miasta, finansowania wymiany kotłów, zmian w sieci komunikacyjnej itp.  – http://bochnia.eu/pl/samorzad/budzet-obywatelski/budzet-obywatelski-2018/projekty-ogolnomiejskie-zakwalifikowane-do-udzialu-w-glosowaniu1/418.html

oraz osiedlowe:

  1. ROZŚWIETLENIE oś. Niepodległości – http://bochnia.eu/pl/samorzad/budzet-obywatelski/budzet-obywatelski-2018/projekty-osiedlowe-zakwalifikowane-do-udzialu-w-glosowaniu2/439.html
  2. OSIEDLE DOBRYCH WIBRACJI – http://bochnia.eu/pl/samorzad/budzet-obywatelski/budzet-obywatelski-2018/projekty-osiedlowe-zakwalifikowane-do-udzialu-w-glosowaniu2/437.html
  3. SKRZATY NA NIEPODLEGŁOŚCI – http://bochnia.eu/pl/samorzad/budzet-obywatelski/budzet-obywatelski-2018/projekty-osiedlowe-zakwalifikowane-do-udzialu-w-glosowaniu2/438.html